Platobné podmienky a údaje

  • Číslo účtu IBAN: SK32 0200 0000 0030 0065 1691. 
  • Pri rezervácii je nevyhnutná platba vo výške 50% z celkovej hodnoty rezervácie. Zvyšná časť sa uhrádza na mieste pri ubytovaní. 
  • Platobne podmienky: pri rezervácii ubytovania s nástupom kratším ako 14 dní je úhrada nutná do dvoch dní. Pri rezervácii ubytovania v termíne dlhšom ako 14 dní je úhrada nutná do jedného týždňa. 
  • Pri nedodržaní platobných podmienok bude rezervácia zrušená.  

Možnosti v okolí